Vastuullisuus

Messuilla esiteltävät tuotteet, palvelut ja ratkaisut ovat omissa kategorioissaan vastuullisuuden edelläkävijöitä. Edelläkävijyys arvioidaan sosiaalisen vastuun, ympäristövaikutusten ja pienen hiilijalanjäljen näkökulmasta. Messuilla esitellään vain kestävää elämäntapaa tukevia ratkaisuja, jotka hyväksyy alan johtavista asiantuntijoista koostuva vastuullisuuspaneeli.

 

Pääyhteistyökumppaneiksi valitaan sellaisia yrityksiä, jotka ovat oman toimialansa suunnannäyttäjiä ja joiden vaikuttavuus suomalaiseen yhteiskuntaan on merkittävä. Näytteilleasettajien valinta tehdään tuote- ja palvelukohtaisesti. Pääkriteeri on, että kyseinen tuote tai palvelu on vastuullisuusominaisuuksiltaan parempi kuin saman kategorian verrokkituotteet. Tuote tai palvelu esimerkiksi auttaa kuluttajia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, säästämään energiaa tai muita resursseja sekä edistämään ihmisoikeuksien toteutumista koko toimitusketjussa.

Vastuullisuuspaneeli

 

Minna Halme (KTT, professori) on vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut johtamisen professori Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Aalto yliopiston kestävän kehityksen keskuksen, Aalto Sustainability Hubin johtaja. Hän on työskennellyt vastuullisen liiketoiminnan parissa vuodesta 1990 Suomessa, Ruotsissa Lundin yliopiston Kansainvälisessä Ympäristötalouden Instituutissa ja Yhdysvalloissa Georgetownin yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat vastuullinen liiketoiminta, ekologista ja sosiaalista kestävää kehitystä edistävät liiketoiminnan innovaatiot ja yritysvastuun yhteiskunnalliset vaikutukset. Halme toimii paneelin puheenjohtajana.

Antti Majava (KuM, tohtorikandidaatti) työskentelee ympäristö- ja resurssikriisien vaikutuksia tutkivassa BIOS -tutkimusyksikössä ja valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston monitieteisen  ympäristötutkimuksen tohtoriohjelmassa. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2008 ja on yksi ekologisia kysymyksiä sekä tieteen ja taiteen näkökulmia yhdistävän Mustarinda-seuran perustajajäsenistä. Majava on työskennellyt yli 15 vuoden ajan asiantuntijana energia- ja metsäsektoreilla. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uusien luontosuhteiden rakentuminen, metsien monimuotoisuuden vaaliminen, kokeilevat energian tuotannon muodot ja kulttuurinen muutos kohti kulutusyhteiskunnan jälkeistä aikakautta.

 

Anne Liimatainen (FT, opetusneuvos) toimii ohjelmavastaavana Opetushallituksen Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmassa, jossa hän osaltaan vahvistaa ilmastovastuun sisällyttämistä osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Hänellä on pitkä kokemus kestävän kehityksen ja ympäristövastuun opettamisesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Jyri Seppälä (TkT, professori) on Suomen Ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja sekä Kansallisen Ilmastopaneelin jäsen. Hän on tehnyt tieteellisen työnsä tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointien parissa, erilaisia tuotanto- ja kulutussektorien ilmasto- ja kestävyystarkasteluja johtaen. Seppälä on ollut lukuisten laajojen hankkeiden vastuullinen johtaja ja osallistunut erilaisiin lainsäädännön valmistelua tai toimeenpanoa tukeviin työryhmiin sekä tuottanut näihin tarvittavaa tausta-aineistoa. Hän on myös Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen vastuullinen johtaja.

Markus Terho (DI, projektijohtaja) on työskennellyt kestävän kehityksen alan johtavissa tehtävissä jo vuosikymmenten ajan. Sitran Kestävä arki -projektin vetäjänä hän innostaa suomalaisia tekemään kestäviä valintoja arjessaan sekä auttaa kestäviä kuluttajatuotteita ja -palveluita kehittäneitä yrityksiä kasvamaan erilaisten kokeilujen kautta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. 

messarilogoweb.png
15112017_INFINE_Loho.png
  • fb
  • twitter
  • ig
  • linkedin

Sivustollamme käytetään evästeitä. Lisätietoa evästeiden käytöstä Tietosuoja -sivulla

 

 © Infine 2019