• Future 2020

Martat mukana muutosta tekemässä

Olemme iloiset saadessamme vielä näin joulun alla julkaista yhteistyökumppanuuden Marttojen kanssa. Heidän kestävään arkeen, yhdessä tekemisen iloon ja yhteisen tulevaisuuden turvaamiseen liittyvät arvonsa ovat keskeisiä myös Future 2020 -messuilla. 


Martat tuovat tapahtumaan pitkään perinteeseen pohjautuvan näkemyksen siitä, kuinka maailmaa muutetaan arjen teoilla. Kierrätys, jakamistalous, korjaaminen ja resurssiviisas ajattelu ovat paitsi marttailun, myös edistämämme kestävän elämäntavan ytimessä. “Hyvä arki kuuluu kaikille” - kuten Marttojen 120-vuotisjuhlan tunnuslause kuuluu.


”Samaan aikaan, kun poliittisten päätöksentekijöiden ja yritysten tulee kantaa vastuunsa yhteiskunnan rakenteiden, tuotannon ja palveluiden muuttamisesta vähähiilisiksi ja kiertotalouteen perustuviksi, tulee meidän jokaisen tehdä omassa arjessamme kestäviä valintoja entistä useammin. Tarvitsemme tietoa siitä, mitkä ovat vaikuttavia ja tehokkaita keinoja, meidän pitää oppia kestävän arjen taitoja sekä saada myönteisiä kokemuksia kestävällä tavalla toimimisesta,” Marttaliiton kehittämispäällikkö Salka Orivuori korostaa.


Yhteistyössä Marttojen kanssa haluamme vahvistaa erityisesti nuorten tulevaisuustaitoja ja jatkuvaa oppimista kestävän elämäntavan polulla.


Lisätiedot


Tuottaja Elska Kolu, Infine elska@infine.fi, +358 40 532 4432


Kehittämispäällikkö, ilmasto- ja ympäristöasiat, Salka Orivuori, Marttaliitto

salka.orivuori@martat.fi, +358 50 547 4751